5.B

Triedna učiteľka: Mgr. Adriana Vidová

avidova@zspohranicna.sk

 

 1. Dávid Barus
 2. Maxim Cabadaj
 3. Tomáš Czigle
 4. Ladislav Deák
 5. Eliza Demáčeková
 6. Lea Fótiová
 7. Elena Gubala
 8. René Győri
 9. Liliana Kazánová
 10. Adam Nagy
 11. Patrik Petriľák
 12. Niko Rombovský
 13. Sára Šerédiová
 14. Tamara Vašašová
 15. Sára Vlčková
 16. Viktor Vajkai
 17. Hana Viteková