4.B

Triedna učiteľka: Mgr. Denisa Horňáčková

dhornackova@zspohranicna.sk

 

 1. Antalová Bela
 2. Alexander Barkóci
 3. Bekeová Lilien Gabriela
 4. Gajdáčová Hana
 5. Bognár Vivien
 6. Gerejchanov Zaidat
 7. Goda Letícia
 8. Horňáková Anna
 9. Kicová Domimika
 10. Králik Milan
 11. Kuníček Adam
 12. Mészárosová Ella
 13. Riszdorferová Zara
 14. Severný Alex
 15. Zábrelová Barbara