4.C

Triedna učiteľka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

akollarikova@zspohranicna.sk

 

 1. Viktória Biliczová
 2. Milan Bilka
 3. Viktor Bohuš
 4. Natali Dékány
 5. Laura Egriová
 6. Zoja Fiamová
 7. Zara Horvathová
 8. Barbora Molnárová
 9. Dávid Ondrušek
 10. Zoé Pécs
 11. Lili Sporinská
 12. Ladislav Straka
 13. Denis Szépe
 14. Viktorie Vajkai
 15. Ármin Štefan Vas
 16. Sofia Zuzana Vasová
 17. Jakub Volna
 18. Eszter Zachar