2.A

Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Sýkorová

ksykorova@zspohranicna.sk

 

 1. Kristína Puťošová
 2. Dominika Kesegová
 3. Michal Mádel
 4. Igor Puškár
 5. Velichan Gerejchanov
 6. Ádám Tárnok
 7. Zdenko Kršteňanský
 8. Max Orvoš
 9. Michal Kiss
 10. Samuel Józsa
 11. Dávid Puškár
 12. Mia Rusňáková
 13. Damian Blaskovics
 14. Hanna Horváth
 15. Richard Riszdorfer
 16. Maxim Ódor
 17. Alex Hudík
 18. Jakub Kuczman
 19. Jana Pécsová