7.A

Triedna učiteľka: Mgr. Evelyn Polozsányiová

epolozsanyiova@zspohranicna.sk

 

 1. Márk Balogh
 2. Liliana Deminger
 3. Vladyslav Drohin
 4. Yevheniia Drohina
 5. Liana Fábryová
 6. Laura Hatvangerová
 7. Edward J. Kildare
 8. Alina Králiková
 9. Lea Mulinková
 10. Patrik Pluhár
 11. Ela Sabová
 12. Patrik Szenczi
 13. Antalová Bela
 14. Bognár Vivien
 15. Gerejchanov Zaidat
 16. Goda Letícia
 17. Horňáková Anna
 18. Kicová Dominika
 19. Králik Milan
 20. Riszdorferová Zara
 21. Severný Alex