Úspešný projekt Na ceste nie si sám
16. apríla 2015
Výhra v Raiffeisen banke
16. apríla 2015
Ukázať všetko

2. kolo biologickej olympiády

V 2.školskom kole kategórie F určenej pre mladších žiakov 3. a 4.roč.  s názvom : Spiaci les sa žiaci  naučili spoznávať predpísané druhy živočíchov, oboznámili sa s ich biotopmi, druhom potravy a spôsobom jej prijímania, získali poznatky o spôsobe ich života, rozmnožovania, prezimovania a ochrane. V rámci praktickej prípravy si družstvo vytvorilo zbierku kresieb, obrázkov, príp. fotografií 6 predpísaných druhov živočíchov. Vyskúšali si odlievanie a odtláčanie stôp 2 druhov živočíchov. Súčasťou praktickej prípravy je aj pozorovanie vtákov na kŕmidlách, počas ktorých žiaci pozorovali a zaznamenávali aktivitu vtákov na kŕmidle v priebehu 4 dní.