Testovanie deviatakov
14. apríla 2015
2. kolo biologickej olympiády
16. apríla 2015
Ukázať všetko

Úspešný projekt Na ceste nie si sám

Nitrianska komunitná nadácia a fond Bona via vybrali tri najúspešnejšie projekty, medzi ktorými bol aj náš, podaný Rodičovským združením pri našej škole.
Udelený grant: 500 € na nákup semaforu, značiek a farieb na ihrisko.
Slávnostného odovzdávania v Nitre sa zúčastnil predseda nášho Rodičovského združenia pán Róbert Beneš.