Hodiny Obohatenia
7. júla 2016
Mami, oci, poď sa hrať!
7. júla 2016
Ukázať všetko

2. miesto v minivolejbale

Úspešný volejbalový turnaj organizovaný klubom VK Spartak UJS Komárno pri príležitosti  Dňa detí pre najmenších zo ZŠ I.stupňa. Celkovo sa zúčatnilo do 60 detí z piatich ZŠ z Komárna : ZŠ ul.Pohraničná, ZŠ ul.Práce, ZŠ ul.Eötvösa, ZŠ Móra Jókaiho, ZŠ ul.Komenského a zo ZŠ Svätého Petra.  Naše družstvo, v zložení:  O.Vajkai, T.Lukáč, M.Lopata z 2.A, J.Urbanovský a L.Babiš z 3.A, M.Riszdorfer a  D.Rozbroy z 1.A,   vybojovalo 2. miesto. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom a rodičom, ktorí neváhali voľnú sobotu obetovať volejbalu ! Gratulujeme víťazným družstvám.