Sovičky – 2. miesto od Osmijanka
2. júla 2016
2. miesto v minivolejbale
7. júla 2016
Ukázať všetko

Hodiny Obohatenia

Vzdelávanie nadaných žiakov vyžaduje špecifický prístup k nim, ktorý zohľadňuje ich nadštandardnú úroveň myslenia, intelekt ako aj ich špecifické záujmy. Tieto záujmy si majú možnosť rozširovať, prehlbovať a obohacovať  na hodinách Obohatenia. Zaoberajú sa témami z oblasti živočíšneho sveta, podmorského života, vesmíru, histórie ľudstva, svetadielov, ale aj objavov a vynálezov. Žiaci   sa stávajú   paleontológmi,   prírodovedcami, cestovateľmi, moreplavcami,   ktorí   objavujú   nové   krajiny, podmorské   zvieratká   a potopené   lode, archeológmi,   starovekými Egypťanmi,   ktorí   stavajú   z piesku   pyramídy a   z papiera   múmie… Hlavným cieľom je preniknúť hlbšie do problematiky, naučiť sa pracovať s rôznymi zdrojmi, získať nové informácie a vedieť ich využiť v ďalších činnostiach. Na týchto hodinách je uvoľnená atmosféra, ktorá je dôležitá z hľadiska uplatnenia hravých metód na podporu tvorivosti a vnútornej motivácie žiakov. Tvoria samostatné výstupy – formou referátov, plagátov, makiet alebo modelov, ktoré súvisia s preberanou témou. Najefektívnejším spôsobom je, keď teoretické vedomosti dokážu aplikovať v praxi a encyklopedické poznatky sú doplnené zážitkom zo reálneho sveta. Naši žiaci ako zvedaví „oceanológovia” navštívili výstavu známeho zberateľa Milana Berešíka s názvom „Tajomstvá oceánov”, na ktorej si mohli nielen overiť a porovnať svoje poznatky, ale aj zoznámiť sa s jeho najvzácnejšími a najväčšími exemplármi zbierok ulitníkov, lastúrnikov, hubiek, koralov, ježoviek, hviezdic a krabov.

Mgr. K.Vajkai , pedagóg s odbornou praxou v triede pre  intelektovo nadaných žiakov