Jarný zber papiera 2017
16. mája 2017
Krajský úspech našej žiačky – 2. miesto
22. mája 2017
Ukázať všetko

Celoškolský projekt

Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj. Udržateľný turizmus zjednodušene  znamená zodpovedný či ekologický turizmus, či už zo strany poskytovateľov služieb, alebo samotných cestovateľov. Zodpovedný turizmus sa snaží znížiť negatívny sociálny, ekonomický či environmentálny dopad cestovania a ponúka väčšie ekonomické výhody pre miestnych ľudí. V rámci zodpovedného turizmu sa dbá na udržiavanie prírodného a  kultúrneho  dedičstva. V tomto duchu sa niesol aj náš celoškolský projekt, ktorý bol súčasťou našich aktivít ku Dňu Zeme. V deň realizácie sa žiaci rozdelili do rôznych pracovných skupín podľa svojich schopností, možností a záľub. Mali sme architektov – dizajnérov, cestovnú minikanceláriu, reklamnú agentúru, marketingový tím, animátorov, prieskumníkov, ochranárov, cestovateľov a samozrejme tlmočníkov. Práce prebiehali naplno celé doobedie, niektoré tímy sa venujú dokončovaniu svojich nápadov naďalej. Táto fotoreportáž je z prvého dňa projektu. Finálne práce jednotlivých tímov budeme uverejňovať postupne na sociálnej sieti, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti.