Zápis do 1. ročníka na školský rok 2022/23
3. mája 2022
Program Roots & Shoots
3. mája 2022
Ukázať všetko

Robotická súťaž FLL 2022 – Bratislava

2. miesto za inovačný projekt získal náš tím Counter, pozostávajúci z 9 statočných žiakov. Počas niekoľkomesačnej prípravy sa stretávali každú nedeľu podvečer, aby spolu vymýšľali…Vytvorili projekt, ktorý ocenili viacerí odborníci : dopravný analytik, národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy a odborníci z oblasti environmentalistiky. Súťaž First Lego Leauge ( FLL) je nielen o robotike a rozvíja technické, inžinierske a programovacie zručnosti, ale jej ďalšou pridanou hodnotou je inovativne riešenie problému, tentokrát v doprave. Robotika má na našej škole dlhoročnú tradíciu vďaka Ing. Mgr. Júlii Bundovej, ktorá v spolupráci s Mgr. Katarínou Vajkai a Katarínou Bugáňovou pripravovali tím na súťaž.