Robotická súťaž FLL 2022 – Bratislava
3. mája 2022
Imatrikulácia 2022
7. júna 2022
Ukázať všetko

Program Roots & Shoots

V tomto školskom roku sa rozhodol tím žiakov 8.A triedy prijať výzvu Roots & Shoots Slovakia. Koordinátorka programu Tereza Kavalírová na úvodnom stretnutí predstavila tímu program. Roots & Shoots Slovakia je vzdelávací program nadácie Green Foundation určený pre základné a stredné školy na Slovensku, inšpirovaný globálnym programom Jane Goodall Inštitútu. Podnecuje záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a prinášať skutočné riešenia a vychováva z nich tzv. súcitných lídrov, nositeľov pozitívnych zmien. Nasledovali mesiace príprav: aktivity zamerané na tímovú spoluprácu, argumentáciu, mapovanie, spoluprácu s komunitou, kontakty so samosprávou, nadobúdanie rôznych zručností a kompetencií. Výsledkom príprav je projektový zámer: Mobilná čitáreň, ktorú budú vlastnoručne realizovať. Po aprílových obhajobách získali finančný grant. Slávnostné odovzdanie čitárne je naplánované na mesiac jún. 

viac info na: https://www.rootsandshoots.sk/