Úspech na súťaži Máš talent
20. decembra 2015
Šaliansky Maťko – školské kolo
27. decembra 2015
Ukázať všetko

Adventný koncert

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii, pozvaným účinkujúcim za krásny zážitok z vystúpenia a v neposlednom rade našim sponzorom: pánovi Paluškovi, manželom Horváthovcom, pánovi Hájasovi a pani Markovics.

.