Úspech na technickej olympiáde
8. januára 2015
Ponuka na lyžovačku
19. januára 2015
Ukázať všetko

Celoškolský úspech vo výtvarnej súťaži

Vo výtvarnej súťaži vyhlásenej gymnáziom H.Selyeho s VJM v Komárne pod názvom „Zmena klímy – povodne a sucho“  získala naša škola zvláštnu cenu v hodnote 250,- eur  za
zapojenie žiakov školy v najväčšom percentuálnom počte.
 Túto úlohu sa nám podarilo splniť na 93%.  Zároveň sme mali možnosť zúčastniť sa prednášky o využívaní vody v podaní  doc. Ing. Pavla Žarnaya, Csc.,  zo Žilinskej Univerzity v Žiline. Cena nám bola odovzdaná na slávnostnom vyhlásení výsledkov v aule gymnázia, kde bola aj vernisáž najúspešnejších prác, medzi ktorými bolo aj  šesť prác našich žiakov. Všetky práce si môžete prezrieť vo fotoalbume našej školy na sociálnej sieti facebook a najúspešnejšie v galérii. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli k úspechu!