Adventný jarmok 2023
28. decembra 2023
FLL 2024
11. februára 2024
Ukázať všetko

„Chodník vedomostí“ – interaktívne, rovesnícke, medzipredmetové vzdelávanie

Priestory našej školy  sa v tento deň stali súčasťou nezvyčajného chodníka so zastávkami, na ktorých sa  preverili mnohé vedomosti a zručnosti  žiakov ročníkov 5.-9.  Jednotlivé medzipredmetové aktivity pripravovali žiacke tímy pre svojich rovesníkov, pričom nezabudli na vedomostné úrovne a  atraktívnu zábavnú formu.   Rozvrh bol v tento deň mimoriadne bohatý:

 1. Escape room 1,2,3
 2. Milionár
 3. Activity
 4. Skladačka
 5. Hlavolamy
 6. Tajničky
 7. Umenie, hudba, jazyky
 8. LiteraTúra
 9. Vlajkopečenie
 10. Biochémia
 11. Triafaj a zostavuj
 12. Geohistória

Špeciálnou zastávkou pre odvážnych bola výzva nášho žiaka 8. A – Ondreja Gajdáča o súťaž v skladaní  Rubikovej kocky a Šachový turnaj. 

Skupiny žiakov prešli hravo všetky zastávky Chodníka vďaka efektívnej tímovej spolupráci a rovesníckemu učeniu. 

Aktivity pripravili a viedli:  Patakyová, Hlušková, Juhászová, Csenteová, Lukáčová, Demáčeková, Hodek, Šulák, Kajan, Rácz, Kutrucz – 9.A

                                                  Bujnová, Gajdáč, Sóos, Vida – 8.A

                                                  Modrócka, Yaiza Kiss, Tóthová, Rizdorferová, Králiková, Hanuliak – 8.B

                                                  Rácz, Richter, Markovics, Gerendás, Lengyel, Jančová, Csomová – 7.A

                                                  Sabová, Králiková, Deminger – 6.A