„Chodník vedomostí“ – interaktívne, rovesnícke, medzipredmetové vzdelávanie
28. decembra 2023
Akreditácia Erasmus
11. februára 2024
Ukázať všetko

FLL 2024

1. miesto za inovačný projekt , 7. miesto za Robot game spomedzi 12. tímov. 
Tím Counter: S. Rácz, D.Hodek, 9.A, O. Gajdáč, 8.A, M. Rácz, D. Richter, 7.A, V. Vajkai, A. Nagy, 5.B. Trénerky: Katarína Vajkai a Katarína Bugáňová.  Ďakujeme za spoluprácu a pomoc oteckovi Otovi Nagyovi. Veľká vďaka patrí našim odborným poradcom: grafickému dizajnérovi  a pedagógovi Jánovi Šickovi, hudobníkovi a producentovi Dávidovi Hodekovi, režisérovi a pedagógovi Stanislavovi Králikovi a elektrotechnikovi Antonovi Ráczovi.