Vynovené laboratórium
28. novembra 2021
Projekt Na každej škole – blok 1.
30. novembra 2021
Ukázať všetko

Deň učenia vonku 2021

Do celosvetovej kampane The Outdoor Classroom Day  zapojili viacerí pedagógovia našej školy  rôzne ročníky.  Žiaci mali možnosť zažiť rozličné predmety vo vonkajšom prostredí. Prváci si vyskúšali Prírodnú abecedu a Život v hmyzom hoteli. Štvrtáci a tretiaci spoznávali okolitú prírodu pomocou Binga a zabavili sa pri Landarte. Deviataci skúmali využitie minerálov, hornín, kovov a ich zliatín priamo v meste. 8. oddelenie ŠKD prostredníctvom Pamäťovej palety preverovali viaceré svoje schopnosti a  zručnosti. Jednoznačne sa potvrdilo, že učenie vonku je nielen zaujímavé, ale aj mimoriadne zdraviuprospešné.