Komárno očami detí – ocenenie
29. apríla 2015
Zelené dopoludnie
1. mája 2015
Ukázať všetko

Deň Zelených škôl

Vďaka finančnej podpore Raiffeisen Banky, víťaznému projektu Malý grant Stromu života a v spolupráci so SEV Dropie sme  začali s revitalizáciou nášho dvora. V rámci Dňa Zelených škôl žiaci našej školy sadili ovocné stromy a lipy,  kríky a kvety,  recykláciou starých pneumatík vytvorili okrasné kvetináče a preliezky a zo starých paliet vyhotovili relaxačnú zónu. Program pre mladšie ročníky pozostával z piatich stanovíšť: Svet hlavových vŕb, Stromy a včely, Zázrak semiačka, Strom života a Prebuď svoje zmysly. Po vyčerpávajúcich činnostiach každému dobre padlo  malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme našim sponzorom pani Adriane Lengyelovej a pánovi  Petrovi Benčičovi, ktorí pre nás zabezpečili aj ovocné stromy a kríky. Vytvorili sme dobré základy pre krajší a ekologickejší dvor, o ktorý sa budeme naďalej usilovne starať a ktorý budeme ďalej zvelaďovať.  Zároveň bude pre nás nielen miestom relaxu, ale aj malou Ekoučebňou.

.