5. medový festival
17. septembra 2017
Didaktické hry
19. septembra 2017
Ukázať všetko

Detská univerzita Komenského

Posledným prázdninovým dňom sa skončil ďalší, v poradí už pätnásty, ročník Detskej Univerzity Komenského (DUK), ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Pätnásť žiakov-študentov si vyskúšalo, aké to je, zažiť prednášky vysokoškolských pedagógov, profesorov, docentov, ktorí pôsobia na prestížnych univerzitách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Deväť prednášok spolu, každú stredu počas letných prázdnin.  Témy prednášok vychádzali z profesijného zamerania prednášajúcich a boli prispôsobené veku a záujmom študentov, ktorí sa dozvedeli:  

  1. Prečo včely bodajú? od Prof. Dame Carol Robinson, z University of Oxford
  2. Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu? od Prof. RNDr. Zdeňka Ďuriša, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity
  3. Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí? od Doc. Márie Heinzovej, ArtD, rektorky Vysokej školy muzických umení v Bratislave
  4. Prečo môžu byť lieky aj škodlivé ? od Prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  5. Prečo nie sú u nás architekti superstar? od Prof. Ing. arch. Jána Stempela, z Fakulty architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe
  6. Prečo zabúdame ? od Doc. PhDr. Igora Brezinu, PhD., Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  7. Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie? od Prof. RNDr. Vladimíra Kováča, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  8. Prečo sme v Európskej Únii? od Prof. Jozefa Bátoru, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  9. Prečo sa vyšetruje krv? od Prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA, rektora Karlovej univerzity v Prahe

   

Tak ako každé vysokoškolské štúdium,  tak aj štúdium na DUK sa  ukončilo slávnostnou promóciou, na ktorej si študenti z rúk rektora prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. prebrali diplom absolventa DUK.  Všetkým absolventom blahoželáme a veríme, že získané poznatky využijú vo svojom ďalšom štúdiu.