Detská univerzita Komenského
18. septembra 2017
Účelové cvičenie
21. septembra 2017
Ukázať všetko

Didaktické hry

Podľa rímskeho lekára Galena z roku 150 je hra činnosťou, ktorá zamestnáva príjemným spôsobom telo i ducha. Didaktické hry rozvíjajú poznávacie funkcie detí a majú významný vplyv na motiváciu, aktivizáciu, emocionalizáciu, socializáciu a kreativizáciu.

ŠPORTOVO – DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE pre ročníky 1.-4. boli zamerané na prehĺbenie prírodovedných poznatkov, zlepšenie orientačných a pohybových schopností v teréne, posilnenie tímového ducha, ako aj na rozvoj tvorivosti a fantázie. Zadania boli rôznorodé:

  1. Žiaci vypátrali ukryté obrázky s rôznymi druhmi rastlín a živočíšstva – spoznávali biotop, niektoré druhy pozorovali v parku, trénovali beh s prekážkami, zdokonaľovali sa v šikovnosti a prehlbovali matematické zručnosti.
  2. Každá trieda počas špagátovej chôdze prekonávala prekážky a plnila úlohy – obchádzala vymedzený počet stromov, zbierala gaštany a hlavne, nemohla sa pustiť špagátu.
  3. Tvorili spoločné obrázky formou landartu z vlastnoručne nazbieraných prírodných materiálov rozličného druhu.