Prezentácia žiakov Hotelovej akadémie
13. januára 2017
Čítame si pod perinou
15. januára 2017
Ukázať všetko

Divadlom sa učíme

V rámci hodiny literatúry žiaci piateho ročníka nacvičili krátke divadelné predstavenie O červenej sliepočke. Každé divadlo však okrem hercov potrebuje aj diváka. A tak sa piataci predviedli pred druhákmi. Neostali  len pri divadle, ale pripravili pre nich aj pracovné listy so zábavnými úlohami.  Druháci boli nielen vďační diváci, ale aj šikovní riešitelia úloh. Netradičné formy vyučovania, akým  je aj  rovesnícke vzdelávanie, majú svoje stále  miesto v edukačnom procese  našej školy.