Odysea Mysle 2022 – 1. miesto a dve 2. miesta
9. júla 2022
Konferencia ROOTS & SHOOTS v Bratislave
9. júla 2022
Ukázať všetko

English star 2022

Prvým rokom sme sa ako škola zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English star.Na druhom stupni si vyskúšali svoje vedomosti 47 žiaci z rôznych tried a mali prvý raz možnosť porovnať si svoje vedomosti zo slovnej zásoby, znalostí správneho používania gramatických javov a čítania s porozumením v cudzom jazyku so študentmi zo Slovenska aj Čiech.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 19,590 žiakov z 545 škôl! My sme boli medzi nimi.
Podarilo sa nám mať aj dvoch žiakov so 100% úspešnosťou v teste vo svojich kategóriách – Samia Beckford z 5.B a Ema Urbanovská zo 6.B.
Všetci so zlatou medailou na diplomoch mali viac ako 80%úspešnosť, sme na nich veľmi hrdí!
Dúfame, že aj na budúci rok sa nájdu žiaci, ktorí vyskúšajú túto súťaž a zmerajú si sily s rovesníkmi.