Škola v prírode 2022 – roč. 4. a 5.
9. júla 2022
English star 2022
9. júla 2022
Ukázať všetko

Odysea Mysle 2022 – 1. miesto a dve 2. miesta

Celosvetová súťaž kreativity Odyssey of the Mind má v každej účastníckej krajine ( je ich 20 po celom svete + USA ako domovská krajina) Národné kolo. V tomto roku sa uskutočnilo v Drahovciach, v Centre voľného času. Zúčastnilo sa ho 10 tímov z rôznych miest Slovenska. Našu školu reprezentovali 3 tímy: Údržbári (N. Kis, M. Rácz, S. Beckford, S. Rusňáková, L. Nagy a S.Molnárová), Červené banány (H.Gajdáčová, V.Vajkai, M. Hudik, T.Czigle, A.Kuníček, E.Demáčeková a M. Jakab) a Hádanky ( E. Bédiová, V. Vicianová, N. Györi, S. Györi, V. Šimonová a E.Bereczová). Príprava na súťaž trvá niekoľko mesiacov. Pozostáva z riešenia dlhodobého problému: Témy a podmienky sú zadané priamo z celosvetovej centrály, riešenie má byť predvedené v osemminútovom predstavení a zo spontánnej úlohy, na ktorú členovia   trénujú  tímovú spoluprácu, originalitu nápadov a  pohotovú reakciu. Naše tímy aj v tomto roku potvrdili, že tradícia Odysey Mysle je na našej škole pevne zakorenená a prináša každoročne tie najsladšie ovocia.

Tím Údržbári získal 1. miesto a tímy Červené banány a Hádanky 2. miesta. Trénerkami tímov sú: Katarína Bugáňová a Aneta Hradilová. 

Všetkým Odyseákom blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ďalších ročníkoch súťaže. Ďakujeme rodičom a  sponzorom za obrovskú pomoc a podporu!