Hodiny Obohatenia – staroveké civilizácie
11. júla 2017
Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17
8. augusta 2017
Ukázať všetko

Exkurzie a výlety

Exkurzie a výlety patria medzi tie organizačné formy výučby, ktoré sú zamerané na získavanie poznatkov, vedomostí a skúseností mimo školy, v rôznom prostredí. Pozorovaním v skutočných podmienkach sa žiaci obohacujú o správne predstavy a zároveň si formujú svoj vzťah k prírode a  jej ochrane. Prehlbujú sa vzťahy nielen  v rámci kolektívu, ale aj  v interakcii pedagóg – žiak. Na konci tohto školského roku žiaci ročníkov 5.-9.  navštívili  a preskúmali niekoľko zaujímavých miest Slovenska: Arborétum Mlyňany, Národný žrebčín a Zubriu zvernicu v Topoľčiankach, okolie Kokavy nad Rimavicou, Múzeum bábkarskych kultúr na hrade Modrý Kameň,  Terchovú, Jánošíkove diery a  Chleb.