Slávnostná rozlúčka s deviatakmi
5. júla 2017
Exkurzie a výlety
22. júla 2017
Ukázať všetko

Hodiny Obohatenia – staroveké civilizácie

Prečo uznávali Gréci toľko bohov? Čo sú amfory? Ako vedeli postaviť Egypťania veľkolepé pyramídy? Ako prebiehala mumifikácia? To boli otázky, ktorým sa venovali nadaní žiaci na hodinách obohatenia. Témy z rôzne zameraných oblastí vychádzajú z ich špecifických záujmov a cieľom týchto stretnutí je získavať nové informácie, ktoré sa snažia overiť, porovnať a hľadať medzi nimi súvislosti. V šk. roku 2016/2017 spoznávali život starovekých civilizácií, zbierali a vyhľadávali zaujímavosti pomocou encyklopédií, internetových stránok, ale aj náučných filmov. Kódovanie zašifrovaných tajných správ hieroglyfmi, príbehy o tajomných múmiach, krásy starovekého umenia, remeslá, ale aj mohutné stavby chrámov a pyramíd boli témami, ktoré v deťoch prebudili záujem a snažili sa nájsť odpovede na svoje zvedavé otázky. Neoddeliteľnou súčasťou týchto aktivít sú zručnosti, ktoré sa u žiakov rozvíjajú počas spoločnej práce: tímova spolupráca vekovo zmiešaných rovesníkov, schopnosť viesť diskusiu, akceptovať názory druhých, ale aj vytvoriť spoločné dielo. Najcennejšou časťou sú však praktické úlohy, ktoré dopĺňajú množstvo teoretických poznatkov. Vlastné skúsenosti a vlastná práca podporujú zážitkovosť samotného učenia. Výroba masky, tvorba náramkov fantázie, ale aj modelovanie hlinených nádob a misiek na hrnčiarskom kruhu, maľovanie starovekého stĺpu egyptskými vzormi boli pre žiakov veľkým obohacujúcim zážitkom.  Mgr.K.Vajkai – pedagóg pre vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov