Výtvarná súťaž pre deti MŠ
26. marca 2016
Oznam pre rodičov
29. marca 2016
Ukázať všetko

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

1. miesto v prednese poézie a postup na krajské kolo získala žiačka 4. B Elena Kokényová, 2. miesto v prednese prózy má Nina Sýkorová zo 4. B a 3. miesto patrí žiakovi 2. A Matejovi Lopatovi. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a šikovným recitátorom BLAHOŽELÁME