Pripravujeme pre vás
27. mája 2015
Envitalenty na Španej doline
2. júna 2015
Ukázať všetko

Hypericum 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Dunajské Luhy a Ochranou dravcov na Slovensku organizujú každoročne envirosúťaž Hypericum,  v tomto roku pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity to bolo 22. mája. 

Súťaž je určená pre II. stupeň základných škôl. Súťažia družstvá, pričom sa hodnotí spoločný výkon družstva.

Súťažné družstvá v teréne absolvujú vytýčenú trasu s piatimi až šiestimi zastávkami. Na každom stanovišti odpovedajú na teoretické aj praktické otázky alebo riešia rôzne problémové úlohy. Každé družstvo sa môže o odpovedi poradiť a jeden člen družstva odpovedá na otázku za celé družstvo. Čas, za aký družstvo absolvuje celú trasu nie je rozhodujúci, ale čas, ktorý má každé družstvo na odpoveď na jednotlivých stanovištiach je limitovaný.

Tematické okruhy tohto ročníka súťaže: Živočíchy polí, Rastliny polí, Poľnohospodárstvo, Včely, Prečo ekologické poľnohospodárstvo?

Našu školu reprezentoval tím v zložení: B.Kmeťková,9.A, M.Šimko,9.N a B.Grolmusová, 9.N

V silnej konkurencii ôsmych tímov po absolvovaní všetkých stanovíšť skončil náš tím na 3.mieste.