Hypericum 2015
27. mája 2015
Deň detí 2015
2. júna 2015
Ukázať všetko

Envitalenty na Španej doline

V dňoch 28.5-29.5. 2015 sa štyri žiačky našej školy : Laura Ori, Dorota Soósová, Alexandra Halagačková a Sofia Mečárová zo 4.A , zúčastnili na celoslovenskom stretnutí najúspešnejších riešiteľov súťaže „Envitalent“,  organizovanej  environmentálnym občianskym združením „Strom života“.

Naša škola sa pravidelne zapája do všetkých aktivít a súťaží, ktoré táto organizácia vyhlasuje. Sú zamerané najmä na osobnostný rozvoj detí  –  ich tvorivosti,   prezentačných a komunikačných zručností. V tomto školskom roku vyhlásil Strom života súťaž pre základné školy, ktorej cieľom je rozšíriť a upevniť už nadobudnuté poznatky z biológie- formou testov, ktoré pravidelne každý mesiac boli zverejňované na „stromáckej „ internetovej stránke.

Tí najlepší súťažiaci boli pozvaní do Španej Doliny. Program, ktorý pre nás usporiadatelia pripravili, bol naozaj veľmi pestrý, pútavý a bohatý na zážitky. Hneď v prvý deň nášho pobytu sme sa oboznámili s históriou hostiteľskej obce. Špania Dolina je starobylá banícka obec, na území ktorej sa v minulosti ťažila medená ruda. Dozvedeli sme sa o namáhavom živote baníkov, ale aj o ich zvykoch a tradíciách, prezreli sme si zbierku minerálov a exponáty v tamojšom múzeu. Popoludní sme sa vybrali k šachte Ludovika a so záujmom obdivovali ruiny hutníckej továrne, kde sa spracovávala vyťažená ruda. Všetci sme si vyskúšali aj jazdu na poníkoch a niektorí z nás si zahrali aj futbal. Nasledujúce dopoludnie sme absolvovali turistický výlet po náučnom chodníku a obdivovali nádhernú prírodnú scenériu Starohorských vrchov.

Tento pobyt nám umožnil spoznať prekrásny kút Slovenska, nadviazať nové kamarátstva a spoznať rovesníkov, hravou a netradičnou formou získať vedomosti a určite nás pozitívne namotivoval k účasti na tejto súťaži aj v budúcom školskom roku.

.