Projekt Voda pre našu budúcnosť – realizácia dažďovej záhrady
17. novembra 2022
Vianočná návšteva DSS Náruč v Komárne
13. januára 2023
Ukázať všetko

Mikuláš 2022

V tomto roku k nám zavítal najpočetnejší a najpestrejší Mikulášsky sprievod. Vždy ho majú na starosti najstarší žiaci. Ráno privítali a obdarovali všetkých, ktorí prichádzali do školy, navštívili žiakov v  triedach, doručili im Mikulášsku poštu, nezabudli ani  na našich malých susedov, škôlkárov z Ekoškôlky Kapitánova a na naše tety kuchárky. Žiaci ich zabavili pesničkami a tancami, niekde aj skvelými vedomosťami, ale mali možnosť vidieť aj úžasný výkon žiaka 4. B triedy: skladanie Rubikovej kocky za 1,15 minút! Tešíme sa zase

o rok!