Jesenné tvorivé dielne v ŠKD – Babka, dedko, poď sa hrať!
24. októbra 2022
Mikuláš 2022
7. decembra 2022
Ukázať všetko

Projekt Voda pre našu budúcnosť – realizácia dažďovej záhrady

Projekt Voda pre našu budúcnosť prepája na školách výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade – vybudovanie 3 prvkov súvisiacich so zadržiavaním vody na školskom pozemku. V rámci projektu sme absolvovali:

  • kurz vo VZC Zaježová s exkurziou – zaškolenie  školského  tímu v téme Voda, sucho, klimatická zmena + exkurzia k rieke Slatina
  • osobnú návštevu školy s individuálnymi konzultáciami k vodným prvkom a výučbe vonku
  • participatívne naplánovanie vodných prvkov do školskej  záhrady
  • termosnímkovanie povrchov školskej záhrady
  • výuku na  tému voda, sucho, klimatická zmena  na rôznych predmetoch

Získali sme:

  • financie na 2 vodné prvky v školskej záhrade (napr. mokraď, mini jazierko, dažďová záhrada, meteostanica na meranie vlhkosti a množstva zrážok, vsakovací záhon, divoký kút atď.) vo výške 500 eur/škola
  • metodickú podporu počas celého trvania projektu

Projekt Voda pre našu budúcnosť  realizujeme v spolupráci s CEEV Živica a programom Zelená Škola.  Za podporu projektu ďakujeme značke Finish.

Viac o projekte nájdete tu: https://zelenaskola.sk/pre-skoly/projekty/voda-pre-nasu-buducnost/