Hodina Zeme 2016
20. marca 2016
Svetový deň vody – projektové vyučovanie
26. marca 2016
Ukázať všetko

Noc s Osmijankom 2016

Celoslovenský čitateľský projekt „Čítame s Osmijankom“ , do ktorého sa zapájame každoročne a trvá niekoľko mesiacov, uzatvárame vždy mimoriadne Nocou s Osmijankom. Celovečerný program a nočný pobyt v škole je odmenou pre všetkých usilovných čitateľov, ktorý od januára do marca vypátrali všetky Osmijankove zadania. Posledná, ôsma úloha sa niesla v duchu indiánskych tradícií a hier. Predchádzala jej historická pátracia cesta po uliciach nášho mesta, počas ktorej sprevádzali skupiny pátračov animátori v podaní našich piatakov. V rámci večerného programu sme privítali u nás  milú návštevu: tetu Ľubku Balkovú, ktorá pre všetkých členov indiánskeho kmeňa pripravila niekoľko mimoriadne vážnych otázok, týkajúcich sa ich detského života. Odpovede na ne vyvolali nielen úsmev a pobavenie, ale občas aj zamyslenie všetkých účastníkov. Návštevu osmijankovského večera ukončila teta Ľubka  rozprávaním vlastného  príbehu. Prehliadka nočnej školy a čítanie na dobrú noc, boli záverečnou bodkou pred sladkým školským spánkom. Prázdninové ráno v škole bolo pre viacerých prvákov potvrdením, že obstáli v skúške odvahy a smelosti stráviť noc bez svojich rodičov. Tešíme sa o rok!