Veľká konferencia ročníkových prác 2017
3. júla 2017
Ocenenie najlepších žiakov 2016/17
5. júla 2017
Ukázať všetko

Ocenenie vo výtvarnej súťaži

Vo výtvarnej súťaži pod názvom Príroda je mojím kamarátom, vyhláseným mestom Komárno, získala práca nášho prváka, Tibora Soósa z 1. C, ocenenie. Tiborko za odmenu dostal rozprávkovú knihu, pre svoju rodinu vyhral rodinnú vstupenku na kúpalisko a pre svoju triedu voľnú vstupenku do kina Tatra v Komárne. Ocenenému blahoželáme a ostatným prvákom  ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.