Účelové cvičenie
7. októbra 2014
„Keď príbehy ožívajú“ – projekt Knižnice J.Szinnyeiho
14. októbra 2014
Ukázať všetko

Odborná exkurzia – potravinárska výroba – Mlyn Kolárovo

Dňa 14. 10. 2014 (utorok) sa žiaci 7.A triedy zúčastnia odbornej exkurzie v Mlyne v Kolárove. Exkurzia je súčasťou celoškolského projektu „Hovorme o jedle“.

Zraz účastníkov:  o 8:00 hod. na autobusovej stanici v Komárne

Žiaci si zoberú: cestovné – 1,40 eur (autobus: linka Komárno-Kolárovo), zdravotný preukaz poistenca, desiatu, pitie,

biely plášť (v prípade ak  žiak nemá, zapožičiame)

Návrat: o 12:25 hod. na autobusovú stanicu v Komárne, následne spoločný odchod do školy, obed

Organizátor: K.Bugáňová – 0907794728