Nájdené kľúče
4. apríla 2016
Navigácia k zápisu do 1.ročníka
6. apríla 2016
Ukázať všetko

Odysea Mysle 2016

Náš tím  Sýkorky (E. Kokényová, A.Poláková, E. Viteková, N.Berényiová, N.Sýkorová, V.Jávorková a M.S.Molnár – štvrtáčky) získal na Národnom kole Odysei Mysle 1. miesto za riešenie dlhodobého problému pod názvom „Niečo tu smrdí“.  Tím  Lovdast (D.Soósová, S.Mečárová, A.Halagačková, L. Óri, T.Šupicová, V.Lévaiová – piatačky a L.Micháleková,4.A) vybojovali 3. miesto za riešenie dlhodobého problému „Kožušiny, plutvy, perie a priatelia“. K víťazstvu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.