Medzinárodný pouličný beh Komárno-Komárom 2018
23. apríla 2018
Škola v prírode – Mýto pod Ďumbierom
29. apríla 2018
Ukázať všetko

Odysea Mysle 2018

Dve prvé miesta a dve tretie vybojovali naše štyri tímy na tohtoročnom národnom kole v Drahovciach pri Piešťanoch, kde zároveň reprezentovali aj Komárno ako jediná škola v celom okrese. Tradícia tejto celosvetovej súťaže kreativity a tímovej spolupráce má u nás už takmer 15 ročnú tradíciu a každoročné úspechy zo súťaží svedčia o jej kvalite. Prvé tri umiestnenia majú vždy právo reprezentovať Slovensko na Eurofestivale, v tomto roku sa koná v Nemecku a prvé miesta postupujú na celosvetové finále do rodiska Odysei, do Ameriky, Iowa State Univerzity. Reprezentácie na tý

chto kolách sú však finančne veľmi náročné, keďže náklady nie sú hradené zo štátnych zdrojov a vyžadujú pomoc sponzorov. Všetkým tímom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov, kreativity a nápadov.