Návšteva príslušníkov dopravnej polície
5. júla 2015
Ročníkové práce v 1. ročníku
14. júla 2015
Ukázať všetko

Okresná súťaž Červený kríž 2015

Súťaže v poskytovaní prvej pomoci sa zúčastňujú naši žiaci pravidelne. V tomto roku nás v okresnom kole reprezentovali dva tímy: mladší žiaci /S.Mečárová, F.Kajan, D.Soósová, G.Horváth,A.Halagačková zo 4.A a A.Do Van z 3.A/ a starší žiaci/B.Grolmusová, S.Čertíková, V.Maťková, P.Brančan a V.Molnár z 9.N/. Príprave tímov sa venovali p. Beata Csobonyeiová a Mgr. Ľubomír Húšťava.

.