Mikuláš v škole
12. decembra 2014
Oznam o prevádzke školy
28. decembra 2014

Program na posledné dva dni pred vianočnými prázdninami:

Štvrtok 18. december 2014

Žiaci 1.-4. ročníka- vyučovanie podľa rozvrhu hodín

Žiaci 3.A triedy pôjdu koledovať do Domova sociálnych služieb v Komárne na 10:00 hod. – doniesť oblečenie na scénku.

Žiaci 5.-9. ročníka- korčuľovanie na umelej ľadovej ploche do 11. hod. Zraz je o 9.00 hod. pri klzisku. Žiaci, ktorí chcú zostať na klzisku aj po 11. hod.  alebo idú priamo domov, prinesú písomný súhlas  zákonného zástupcu.

Piatok 19. december 2014

Vianočné posedenie v triedach. Školský klub detí bude v prevádzke do 14.30 hod.

Obedy sa vydávajú  vo štvrtok aj piatok do 13.00 hod.