Muzikál na Novej scéne v Bratislave
13. novembra 2014
Spoločný projekt s Knižnicou J.Szinnyeiho
19. novembra 2014
Ukázať všetko

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,
pozývame Vás na triedne schôdzky zákonných zástupcov žiakov a pedagógov primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktoré sa uskutočnia

vo štvrtok 20. novembra 2014

od 16:00 hod. – ročníky 1.-4.  a od 16:30 hod. – ročníky 5.-8. v kmeňových triedach.

Individuálne konzultácie s jednotlivými pedagógmi sa uskutočnia od 16:45 hod.

Poznámka: 9. ročník triednu schôdzku nemá, nakoľko sa uskutočnila prednedávnom v rámci prezentácií a výberu Stredných škôl