Dlhý, široký a zelený
27. októbra 2014
Celoslovenský projekt: „Hovorme o jedle“
29. októbra 2014

Dňa 29. 10. 2014 /v stredu/ – posledný deň pred jesennými prázdninami bude nasledovný program:

ISCED I.  –  ročníky 1.-4.:     –  1. vyučovacia hodina bude podľa riadneho rozvrhu

–  2. a 3. vyučovacia hodina: Hravá fyzika – vzdelávací program v malej telocvični – žiaci si budú mocť zakúpiť rôzne hlavolamy a logické hry – doniesť drobné vreckové podľa vlastného uváženia

–   ostatné hodiny podľa rozvrhu,   ŠKD bude fungovať v riadnom režime

ISCED II.  –  ročníky 5. – 9.:  – 1.,2., a 3. vyučovacia hodina podľa riadneho rozvrhu

– 4. a 5. vyučovacia hodina: Hravá fyzika – vzdelávací program v malej telocvični –  žiaci si budú mocť zakúpiť rôzne hlavolamy a logické hry – doniesť drobné vreckové podľa vlastného uváženia

Vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou. Obedy sa vydávajú v riadnom čase.

Víťazné triedy v zbere papiera: 1.A, 4.A a 8.A o 10:30 hod. – odmena – pizza!