Štvornásobné víťazstvo na Odysei Mysle
29. apríla 2015
Komárno očami detí – ocenenie
29. apríla 2015
Ukázať všetko

Postup na Majstrovstvá Slovenska

Dňa 23. apríla 2015 sa na Mŕtvom ramene Váhu  konalo za prítomnosti prednostu Okresného úradu JUDr. Adamíka a primátora mesta Komárno Ing. Stubendeka okresné a mestské kolo postupovej súťaže Mladý záchranár CO. Žiaci v zmiešaných družstvách /2 chlapci a dve dievčatá/ plnili úlohy na šiestich stanovištiach: vedomostný test, hasenie malých požiarov pomocou džberovky, použitie ochrannej masky a signály CO v prípade ohrozenia, zdravotná príprava/poskytnutie prvej pomoci pri rôznych druhoch zranenia/ a streľba zo vzduchovky.

Spomedzi zúčastnených 17 skupín z rôznych základných škôl získali žiaci: Peter Brančan, Bibiána Grolmusová, Veronika Maťková a Viktor Molnár  3. miesto a vybojovali si účasť na Majstrovstvách Slovenska mladých záchranárov CO, ktoré sa budú konať v júni v Košiciach.

K dosiahnutému úspechu  blahoželáme a držíme palce na majstrovstvách!