3.A a 4.A v Bratislave
19. októbra 2014
Medzinárodný deň stromov
20. októbra 2014
Ukázať všetko

Pozvánka

Pozývame zákonných zástupcov žiakov 9.ročníka na rodičovskè združenie dňa 21.10.2014 (utorok) o 16:00 hod. do 9.N triedy.

Program:

-podmienky prijatia na štúdium na SŠ

-prezentácia SŠ a študijných odborov

-Komparo, Testovanie 9

Účasť zákonných zástupcov je dôležitá.