Vodný bar
11. októbra 2015
Zber papiera – jeseň 2015
24. októbra 2015
Ukázať všetko

Projekt Klubovinky – časť Hrnčiarstvo

Spoločnosti COOP Jednota Slovensko, s. d. a Henkel Slovensko sa rozhodli vytvoriť finančný grant s názvom „Nech sa nám netúlajú“. Cieľom tohto programu je poskytovať financie na realizáciu projektov zameraných na vytvorenie a rozvoj voľno časových aktivít školopovinných detí, poskytovať deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na kultúrnu a umeleckú oblasť prostredníctvom navrhnutých aktivít ich motivovať k aktívnemu využívaniu voľného času.

.