Projekt Na každej škole – blok 1.
30. novembra 2021
Pedagóg roka 2021
29. marca 2022
Ukázať všetko

Projekt Na každej škole – blok 2.

Druhý deň celoškolského projektu ” Škola má učiteľov a žiakov baviť” bol zameraný na predmety pre ročníky 5.- 9.: Cesta okolo sveta: Turistický slovník, U Dedka Lesoňa, Zakódovaný ostrov, Indícia Ti napovie, Zašifrovaná správa.,  Laboratórna matematika, Pohyb a jeho vplyv na organizmus, Tajné šifry a kódy,  We are different, educated  Europeans (Sme rozliční, vzdelaní Európania), History of music (Dejiny hudby).

Vyučovanie prebiehalo v rôznych vzdelávacích centrách školy ( v odborných učebniach,  v školskej knižnici, v telocvični, v Záhrade, ktorá učí) a bolo zamerané na prepájanie predmetov a vekovo zmiešané skupiny. Dvojdňové blokové vyučovanie si vyžadovalo precízny časový harmonogram a výbornú organizáciu. Skupiny žiakov absolvovali počas jedného doobedia vyučovanie  v niekoľkých centrách. 

Súčasťou vyučovania boli aj novinky – inovatívne učebné pomôcky, ktoré škola zakúpila z finačného grantu projektu.   Všetky aktivity ako aj pomôcky  sú využiteľné v bežnej praxi,  budú obohacovať nielen vyučovací proces, ale škola ich plánuje  predstaviť formou workshopov záujemcom z iných škôl.

Program Na každej škole záleží vznikol za účelom reformy školstva: podporuje najmä reformu učiteľov, ponúka im možnosti,  ako pracovať so žiakmi inak –  prihovárať sa im moderným jazykom, vedieť  ich zaujať inovatívnymi postupmi a účinnými vyučovacími metódami.

Projekt prebiehal pod záštitou grantovej organizácie 365.nadácia v spolupráci s Komenského inštitútom.

viac o projekte tu:

https://www.365nadacia.sk/granty-a-partnerstva/na-kazdej-skole-zalezi

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2235843853232801&id=559875317496338