Prezentácia ročníkových prác v 7.A
15. júla 2015
Slávnostné ukončenie školského roka
15. júla 2015
Ukázať všetko

Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

V posledný školský piatok sme sa slávnostne rozlúčili s naším mimoriadne dobrým ročníkom, našimi deviatakmi, ktorí od roku 2006 znamenali pre našu školu mnoho úspešných reprezentácií a víťazstiev nielen vo vedomostných olympiádach a súťažiach, ale aj v oblasti techniky, umenia a športu. Do ďalšieho života im želáme veľa úspechov, aby všetko, čo im naša škola dala, vedeli čo najlepšie zúročiť.