V krajine slovenských ľudových rozprávok
3. novembra 2015
Beseda s Braňom Jobusom
4. novembra 2015
Ukázať všetko

Slávnostný krst našej školskej knižnice

Vyvrcholením celoškolského projektu a zároveň oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc bol slávnostný krst našej znovuzriadenej školskej knižnice. Krstným otcom sa stal známy autor kníh pre deti: Braňo Jobus, pozvanie medzi nás prijala aj riaditeľka Knižnice J.Szinnyeiho v Komárne Mgr. Alžbeta Littvová, zástupkyňa riaditeľky knižnice Mgr. Eva Ďurčová a knihovníčka Mgr. Renáta Filková. Všetci pozvaní hostia obdarili našu knižnicu krásnymi knižkami, ako aj Rodičovské združenie našej školy, ktorého dar odovzdal pán Peter Kuníček. So svojimi vlastnoručne prichystanými darmi prichádzali aj žiaci jednotlivých ročníkov. Krst knižnice bol sprevádzaný vlastnou hymnou, ktorej autormi sú pedagógovia našej školy a nacvičili ho speváci nášho spevokolu Škovránčatá.