„Dobrý deň, pán Ludevít!“ – prezentacije
3. novembra 2015
Slávnostný krst našej školskej knižnice
3. novembra 2015
Ukázať všetko

V krajine slovenských ľudových rozprávok

Celoškolský projekt „Dobrý deň, pán Ludevít!“ sa v nižších ročníkoch začal v krajine slovenských ľudových rozprávok, ktoré  djetkam malím prečítali naše pozvané babičky, niektoré aj bývalé pani učiteľky. Po vypočutí rozprávok sa začala usilovná práca, ktorej výsledkom boli ilustrácie, školský miničasopis, obria kniha s výkladovým slovníkom zastaralých slov alebo dramatizácia príbehu „Ako vznikla slovenská hymna?“, podfarbená živým spevom.