Kultúrno – poznávací výlet
25. októbra 2015
Oznam školskej jedálne
25. októbra 2015
Ukázať všetko

Štúrovci

Netradičnú hodinu slovenského jazyka a literatúry mali možnosť zažiť naši žiaci ročníkov 5.-9. návštevou divadelného predstavenia Štúrovci, ktorú naštudovali a predviedli študenti Strednej priemyselnej školy v Komárne. Život a dielo Ľudovíta Štúra v modernom, netradičnom spracovaní sledovali naši žiaci so zatajeným dychom v aule Priemyslovky.