Zelené dopoludnie
1. mája 2015
Hviezdoslavov Kubín 2015
11. mája 2015
Ukázať všetko

Telesná výchova s T.J.Bannisterom

V rámci nácviku basketbalu na hodinách telesnej výchovy mali žiaci 4. a 5. ročníka možnosť naučiť sa niečo nové od jedného z najpovolanejších, basketbalistu MBK Rieker Komárno, T.J Bannistera. Po hodine v telocvični nasledovala hodina konverzácie so žiakmi druhého stupňa, ku ktorej sa radi pridali aj naši najmenší prváci.

.