Didaktické hry
19. septembra 2017
Naša Jókaiho polievka
21. septembra 2017
Ukázať všetko

Účelové cvičenie

Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP (ochrana človeka a prírody) v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu.