Úspechy našich speváčikov
10. novembra 2014
Hravá fyzika – vzdelávací program
13. novembra 2014
Ukázať všetko

Úspech v ekovýchovnej súťaži

 

V uplynulých dňoch sa členovia klubov Stromu života Enviráčik a Zelená planéta aktívne zapojili do súťaže vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov /20.10./ pod názvom „Spoločenstvo stromov“. Tento rok sa jej zúčastnilo 20 klubov z celého Slovenska.

Úlohy boli aj tentokrát  veľmi rozmanité. Vo výtvarných žiaci vyjadrovali rôznymi technikami život stromov. Tvorili  koláže,  postery a odtláčali kôru rôznych druhov stromov. Monitorovali a zisťovali  ich zdravotný stav, podmienky rastu stromov vo svojom okolí a tvorili mapy stromov,  merali najväčší strom a spoznávali tajomstvo pestrosti jesenných listov a chlorofylu pokusom s listami špenátu.

 V kategórii mladších žiakov/1. úroveň náročnosti/ obsadili žiaci našej školy  1. miesto.  Srdečne blahoželáme.